Eskişehir Güvenlik Sistemleri
Güvenlik Kamera Sistemleri
İkieylül Cd. Yalbı Sk. Arifbey Apt: No:13/13
guvenlik@eskisehir.net.tr
0542 311 63 84

Kamerası Olmayana Ceza
Eskişehir’e kameralı gözaltı

Eskişehir valiliği yeni bir uygulama başlattı. Hazırlanan program ile ilgili genelge de yayınlandı. Buna göre, il ve ilçelerde faaliyet gösteren, halkın yoğun olarak bulunduğu iş yerleri, otogarlar, tren/tramvay durakları, akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri, hastaneler, alış veriş merkezleri, bankalar, iş hanları, büyük marketler, kuyumcular, döviz büroları, oteller, araç kiralama şirketleri, oto galerileri, sanayi siteleri, internet kafeler, büyük ağıl ve ahırlar, baz istasyonları ve gerekli görülen diğer iş yerleri ile 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre Valilikten özel güvenlik izni alan kurum ve kuruluşlar güvenlik kamerası takacaklar. Kendilerine tebliğ yapılan işyerleri ve kuruluşlar, yüksek çözünürlüklü güvenlik kameralarını 1 ay içinde taktıracaklar. Taktırmayanlar ise ceza ödemek zorunda kalacaklar.

Valilik tarafından yayınlanan konu ile ilgili genelgede, Programın amacı şöyle açıklandı:

"Güvenlik kameraları, suç ve suçlulukla mücadelede caydırıcı etkisinin yanı sıra, suç oluştuktan sonra ise faillerin tespiti ve delillendirilebilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir.İnsan gözünün atlayabileceği bir detay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alınabilmektedir. Delilden şüpheliye ulaşma genel prensibinde de; her delilin suçun en aza indirilmesi için yapılacak her çalışmanın belli bir maliyeti olmasının yanında hem maddî hem de psikolojik getirilen çok daha fazladır. İş yeri vb. yerlerde güvenlik kameralarının takılmasının gerekli olduğu öngörülmektedir.

Bu doğrultuda güvenlik kuvvetlerimiz dünyada birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de güvenlik amaçlı kameralarla suç bölgelerini ve halkımızın yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve meydanları izlemeye almaktadır. Ancak, güvenlik kuvvetlerinin mevcut imkânlarla tüm suç işlenebilecek yerleri kameralarla izlemesi ^mümkün olamayacağından, gelişmiş batılı ülkelerdeki uygulamanın Eskişehir ilinde de uygulamaya sokularak, özel güvenlik hizmetlerinin devreye sokulması ve belirtilen iş yerlerinde güvenlik amaçlı kamera kullanılması amaçlanmıştır."

Genelgede uygulama esasları ise şöyle sıralandı:
Madde 11 : Suç ve suçlulukla mücadelede etkili yöntemlerden birisi olan güvenlik kameralarının kurulması ve kurulması ile ilgili uyulacak esaslar aşağıda çıkarılmıştır. Güvenlik kamerası kurulacak iş yerleri sahipleri ya da müstecirleri kararın kendilerine tebliğinden sonraki 1 (Bir) ay içerisinde belirtilen nitelikte qüvenlik kamerası takmaya yükümlüdür.
a. Güvenlik Kamerası Bulundurması Gerekenler:
İş yerleri, otogarlar, tren/tramvay durakları, akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri. hastaneler, alış veriş merkezleri, bankalar, iş hanları, büyük marketler, kuyumcular, döviz büroları, oteller, araç kiralama şirketleri, oto galerileri, sanayi siteleri, internet kafeler, büyük ağıl ve ahırlar, baz istasyonları, kamu kurumu misafirhaneleri,
Yukarıda nitelikleri belirtilen iş yerlerinden güvenlik kamerası takacak olan iş yeri ve kuruluşlar il merkezinde Vaili Yardımcısının, ilçelerde Kaymakamın oluru ile oluşturulacak
komisyon tarafından belirlenecektir.
b. Kameraların Kullanımı ve Görüntülerin Saklanma Süre ve Koşulları:
İç ve dış mekânlarda bulunan kameraların görüş alanı özel hayatın gizliliğini ihlal etmeyecek şekilde iş yerinin tamamını kapsamalı ve 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt yapabilmelidir.
Kamera görüntü kayıtları en az 45 (Kırk beş) gün süreyle saklanabilir olmalıdır."

Öteyandan takmak zorunda olduğu halde güvenlik kamerası taktırmayanların 2 Bin TL’ye kadar para cezası ödemek zorunda kalabilecekleri de ifade edildi. 

 

istikbal

 

Kamerası Olmayana Ceza
Kamerası Olmayana Ceza